اخبار آلومینیوم 

 

واگن‌های آلومینیومی در حمل و نقل ریلی کشور

واگن‌های آلومینیومی  معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)…

خواندن ادامه