تولید آلومینیوم با افزایش ۱۱ درصدی از مرز ۹۱ هزار تن گذشت

تولید آلومینیوم با افزایش ۱۱ درصدی از مرز ۹۱ هزار تن گذشت

تولید آلومینیوم با افزایش ۱۱ درصدی از مرز ۹۱ هزار تن گذشت

آمار واحدهای بزرگ تولید آلومینیوم در مدت سه ماهه نخست امسال نشان می دهد مجموع تولید آلومینای ایران (خراسان شمالی)، ایرالکو (مرکزی – اراک) و المهدی و هرمزال در استان هرمزگان به رقم ۹۱ هزار و ۳۷۹ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۱ درصدی دارد. واحدهای تولیدی آلومینیوم کشور در خرادماه ۳۰ هزار و ۴۳۲ تن آلومینیوم تولید کردند که در مقایسه با عملکرد در مدت مشابه پارسال افزایش ۱۳ درصدی را ثبت کرد.

ایران اکنون سالانه میزان تولید شمش خود را در واحدهای شاخص این بخش(ایرالکو – المهدی و هرمزال) به سطح ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن رسانده درحالی که گفته می شود میزان مصرف سالیانه به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن می رسد. میزان تولید شمش خالص آلومینیوم در سه ماهه نخست امسال از سوی واحدهای یاد شده به رقم ۸۴ هزار و ۲۳۵ تن رسید که رشد نزدیک به هشت درصدی را نسبت به سه ماهه مشابه پارسال (۷۸ هزار و ۲۶۴ تن) نشان می دهد. آمار عملکرد تولید آلومینیوم در سال گذشته در سه واحد بزرگ (ایرالکو، المهدی و هرمزال) رقم ۳۰۵ هزار و ۵۰۱ تن را نشان می دهد. آمار سه ماهه نخست امسال واقعیت رشد تولید در اغلب سرفصل های مربوط به آلومینیوم را نشان می دهد و در عین حال در زمینه پودر آلومینیوم افت اندکی ثبت شد.

همچنین سه هزار و ۶۴۱ تن بیلت (شمش طویل الومینیوم) در دوره این گزارش تولید شد در حالی که سه ماهه ابتدایی پارسال تولیدش ۲ هزار و ۷۶ تن بود. علاوه براین، آلیاژ تولیدی نیز در سه ماهه نخست امسال به رقم سه هزار و ۱۹۸ تن رسید که در مقایسه با ۲ هزار و ۵۳ تن عملکرد دوره مشابه پارسال اختلاف یک هزار و ۱۴۵ تنی را ثبت کرد. میزان تولید پودر آلومینا در دوره مورد بررسی به رقم ۶۱ هزار و ۸۲۵تن رسید و در مقایسه با سه ماهه نخست ۹۶ که ۶۱ هزار و ۹۲۲ تن بود، افت ۱۶۷ تنی دارد.

بوکسیت تولیدی هم در مدت مورد بررسی این گزارش به رقم ۲۱۵ هزار و ۷۷۴ تن رسید درحالی که رقم تولیدی در سه ماهه نخست پارسال ۱۹۶ هزار و ۲۹۱ تن بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *