پیش بینی موسسات مختلف از قیمت میانگین آلومینیووم در سال ۲۰۱۸

پیش بینی موسسات مختلف از قیمت میانگین آلومینیووم در سال ۲۰۱۸

پیش بینی موسسات مختلف از قیمت میانگین آلومینیووم در سال ۲۰۱۸

درسال ۲۰۱۷، آلومینیوم در بین فلزات پایه در بورس فلزات لندن بهترین عملکرد وبیشترین رشد قیمتی را داشت، وبه طوری که قیمت هر تن آلومینیوم در ماه های پایانی سال شدیداً تحت فشار قرار گرفته بود. در همین برهه، بسیاری از موسسات تحقیقاتی جهان پیش بینی های خود از قیمت میانگین آلومینیوم را برای سال های آتی منتشر کردند که عمدتاً رشد قیمتی را نسبت به سال جاری وعده می داد. به نقل از اخبار فلزات، قیمت آلومینیوم در سال ۲۰۱۷، عمدتاً تحت تاثیرعوامل بنیادین از رشد بسیار خوبی دربورس فلزات لندن برخوردارشد به طوری که می توان گفت در بین فلزات پایه، تقریباً بهترین عملکرد را در این بازاراز خود نشان داد.

مهمترین عوامل رشد قیمت آلومینیوم طی این دوره، برنامه ها و سیاست های چین برای کاهش ظرفیت مازاد صنایع مختلف و مبارزه با آلودگی هوا بوده است. این امرمنجربه ایجاد نگرانی ها در بازار برای تنگ تر شدن فاصله بین عرضه و تقاضا شده تا جایی که حتی برخی از موسسات، کسری عرضه را برای سال ۲۰۱۷ پیش بینی کردند. همچنین نمودار زیر پیش بینی قیمت میانگین آلومینیوم را از سوی موسسات تحقیقاتی مختلف برای سال ۲۰۱۸ نشان می دهد. همان طور که در این نمودار مشاهده می شود، پیش بینی های قیمتی هر موسسه بر اساس زمان انتشار آن مرتب شده است. این در حالی است که عمده موسسات پیش بینی خود را در نزدیکی رقم ۰۵/۲ هزار دلار بر هر تن ارایه کرده اند. گر چه در این بین موسسه BAML با پیش بینی ۲ هزارو۳۷۵ دلار به ازای هر تن، بیشترین مقدار را برای قیمت معامله نقدی آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ متصور شده است.

با صرف نظر کردن از پیش بینی این موسسه که اختلاف زیادی با سایر موسسات دارد، بررسی پیش بینی موسساتی که نظر خود را در ماه نوامبر ارایه داده اند، عمدتاً نشان می دهد میانگین سطح قیمتی کمتری را برای آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ نسبت به سایرموسساتی که در ماه اکتبر اقدام به پیش بینی کردند، دارند. با توجه به داده های ارایه شده در نمودار، متوسط مقادیر پیش بینی شده از سوی موسسات مختلف (به غیر از BAML) مقدار کمتری از ۰۴/۲ هزار دلار بر تن را نشان می دهد. با توجه به این که قیمت میانگین آلومینیوم در سال ۲۰۱۷ (از ابتدای سال تا ۱۵ دسامبر) در حدود یک هزار و ۹۶۳ دلار به ازای هر تن است، می توان گفت که تقریباً تمامی موسسات به غیر از UBS و HSBC، به واسطه افزایش تقاضای آلومینیوم و کند شدن رشد عرضه در سال ۲۰۱۸، مقدار میانگین قیمت بیشتری را نسبت به سال جاری پیش بینی کرده اند. انتظار می رود که میزان تقاضای آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ با ۵ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۷ مواجه باشد.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ و سال ۲۰۱۸، از بسیاری از پروژه های توسعه ای افزایش ظرفیت در چین ممانعت و جلوگیری شده است. در چین از بین ۲۵ پروژه توسعه ای وپروژه های احداث ظرفیت جدید، مجوز بهره برداری از ۴ میلیون تن ظرفیت تولید آلومینیوم صادر شده که انتظار می رود تا پایان سال به مرحله عملیاتی برسد که از این میزان، تنها ۲/۱ میلیون تن ظرفیت جدید، متعلق به شرکت دولتی تولید کننده آلومینیوم در چین، چالکو است.

در مورد سال ۲۰۱۸، در مجموع ۱۸ پروژه احداث ظرفیت جدید در چین با مجموع ظرفیت ۲/۳ میلیون تن لحاظ شده است که از این بین حدود دو سوم آن متعلق به شرکت های دولتی، نظیر چالکو، است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *