آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴

عنصر آلیاژی تشکیل دهنده ی آلیاژ های آلومینیوم 2024 ، منیزیم است. ویژگی های این آلیاژها عبارت است از: قابلیت شکل دهی گرم خوب، قابلیت ماشین کاری و خواص مکانیکی خوب، مقاومت به خستگی بالا. سری آلیاژهای آلومینیومی 2024 ،…

متن کامل