آلومینیوم در ساخت کشتی ها

در ساخت و سازهای مدرن وسایل نقلیه ی دریایی از آلومینیوم استفاده می شود. امروزه در ساخت اکثر کشتی های کروز ، مسافرتی ، نظامی و ماهی گیری از آلومینیوم استفاده می شود. استفاده از آلومینیوم باعث می شود تا…

متن کامل