آلیاژ آلومینیوم ۳۱۰۵

مقاومت خوردگی ، شکل پذیری و خواص جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم 3105  بسیار خوب می باشد. عنصر آلیاژی اصلی گروه 3000 منگنز می باشد.  کاربردها: در نماکاری ساختمان ها ناودانی های منازل نکات: برای ماشین کاری این آلیاژها باید از…

متن کامل