آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳

آلیاژ آلومینیوم 5083 ، دارای عناصر  آلیاژی منیزیم و منگنر اکساید می باشد. ویژگی ها : آلیاژ های آلومینیوم 5083 ، جوش پذیری بالا و استحکام بعد از جوش خوبی دارند. در مقابل آب دریا و مواد شیمیایی از مقاومت…

متن کامل