آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱

آلیاژ آلومینیوم 6061 آلیاژ های آلومینیوم 6061 درای سختی ، مقاومت به خوردگی و کارپذیری بالا و همچنین جوش پذیری خوب و مقاومت به خستگی بالا می باشند. به طور کلی آلیاژهای سری 6000 دارای عناصر آلیاژی منیزیم و سیلیسیم…

متن کامل