آلیاژ ۲۶۱۸ آلومینیوم

تاریخچه آلیاژ 2618 ابداع آلیاژ 2618 مربوط به سری 2xxx طراحی شده در انجمن آلومینیوم آمریکا است. در این گروه آلیاژی به دلیل عدم وجود استحکام خزشی بالا پس از تغییر شکل به وسیله اکستروژن، فورج یا نورد در آلیاژهای…

متن کامل