مروری بر آندایز آلومینیوم

آندایز آلومینیوم مروری بر آندایز آلیاژهای پر مصرف آلومینیوم انتخاب آلیاژ صحیح آلومینیوم در فرآیند آندایزینگ کار آسانی نیست چرا که آلیاژهای مختلف آلومینیوم بسته به نوع آلیاژ و عناصر آلیاژی و همچنین فرایند ساخت رفتار متفاوتی را از خود…

متن کامل