مروری بر آندایز آلومینیوم

آندایز آلومینیوم مروری بر آندایز آلومینیوم : انتخاب آلیاژ صحیح آلومینیوم در فرآیند آندایزینگ کار آسانی نیست چرا که آلیاژهای مختلف آلومینیوم بسته به نوع آلیاژ و عناصر آلیاژی و همچنین فرایند ساخت رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهد…

متن کامل