جذابیت بازار آلومینیوم با ارز ارزان

جذابیت بازار آلومینیوم با ارز ارزان 2 ماه پرهیجان بر بازار آلومینیوم کشور گذشت و بارها در محافل مختلف و گزارش‌های پیشین عنوان شد که به‌دلیل قیمت‌گذاری فلزات اساسی با ارز مرجع، رقابت برای خرید کالای ارزان به‌شدت افزایش می‌‎یابد…

متن کامل

افزایش قیمت جهانی آلومینیوم طی تحریم های اعمالی آمریکا بر تولید کننده ی روسی

بازار جهانی آلومینیوم تحت تاثیر تحریم هایی که آمریکا علیه راسال Rusal ، تولید کننده ی آلومینیوم در روسیه ، وضع کرده، به شدت دچار آشفتگی شد. راسال ، یکی از مهم ترین بخش های زنجیره ی تامین آلومینیوم  در…

متن کامل