جوشکاری آلومینیوم چگونه است؟

جوشکاری آلومینیوم مهم‌ترین پارامتر در جوشکاری آلومینیوم انتخاب آلیاژ است و به علت فراوانی آلیاژهای آلومینیوم، دانستن اطلاعاتی درباره خواص جوش پذیری این آلیاژها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. معمولا جوشکارها در حین جوشکاری آلومینیوم کمی سردرگم می‌شوند؛ چرا که استحکام…

متن کامل