HeatTreatment

حالات اصلی عملیات حرارتی

حالت اصلی عملیات حرارتی حالت تمپر F (شرایط اولیه تولید) این نشانه در مورد محصولاتی که از روش کار سرد یا کار گرم و نیز فرآیندهای ریخته گری تولید شده اند و کنترل خاصی بر روی شرایط حرارتی یا مکانیکی…

متن کامل