HeatTreatment

عملیات حرارتی و حالات آن

عملیات حرارتی حالت تمپر F (شرایط اولیه تولید) این نشانه در مورد محصولاتی که از روش کارسرد یا کار گرم و نیز فرآیندهای ریخته‌گری تولید شده‌اند و کنترل خاصی بر روی شرایط حرارتی یا مکانیکی آن‌ها اعمال نشده اطلاق می‌گردد.…

متن کامل