مقایسه آلومینیوم ۶۰۶۱ و ۲۰۲۴

مقایسه آلومینیوم 6061 و 2024 آلومینیوم به خاطر تنوع گروه‌های آلیاژی کاربرد زیادی در صنایع دارد. اگرچه همین تنوع باعث می‌شود تا انتخاب آلومینیوم مناسب برای کاربرد مورد نظر، امری دشوار باشد. به همین دلیل شناخت خواص آلیاژهای مختلف برای…

متن کامل