مقایسه آلومینیوم ۶۰۶۱ و ۲۰۲۴

مقایسه آلومینیوم 6061 و 2024 آلومینیوم به خاطر تنوع گروه های آلیاژی کاربرد زیادی در صنایع دارد. اگرچه همین تنوع باعث می شود تا انتخاب آلومینیوم مناسب برای کاربرد مورد نظر ، امری دشوار باشد.به همین دلیل شناخت خواص آلیاژهای…

متن کامل