کاربرد آلومینیوم درصنایع هوا فضا وهواپیما سازی

کاربرد آلومینیوم درصنایع هوا فضا و هواپیما سازی

کاربرد آلومینیوم درصنایع هوا فضا و هواپیما سازی؛ صنعت هواپیما سازی و طراحان عرصه هوا-فضا همواره به موادی نیاز دارند که امکان تولید اسکلت های سبک وزن، با دوام و هزینه معقول را داشته باشد. علاوه بر آن در دماهای…

متن کامل
کاربرد آلومینیوم

کاربرد آلومینیوم در صنایع خودروسازی

کاربرد آلومینیوم در صنایع خودروسازی؛ رشد روز افزون صنایع نیاز به مواد جدید با خواص ویژه ای را سبب شده است. صنایع خودرو سازی و حمل و نقل نیز به دلیل رقابت بسیار تنگاتنگ، هر روز به تکنولوژی-های جدیدتری مجهز…

متن کامل