کاربرد آلومینیوم درصنایع هوا فضا وهواپیما سازی

کاربرد آلومینیوم درصنایع هوافضا و هواپیماسازی

کاربرد آلومینیوم درصنایع هوافضا و هواپیماسازی صنعت هواپیما سازی و طراحان عرصه هوافضا همواره به موادی نیاز دارند که امکان تولید اسکلت‌های سبک وزن، با دوام و هزینه معقول را داشته باشد. علاوه بر آن در دماهای پایین و نیز…

متن کامل
کاربرد آلومینیوم

کاربرد آلومینیوم در خودروسازی

 آلومینیوم در خودروسازی: رشد روز افزون صنایع، نیاز به مواد جدید با خواص ویژه‌ای را سبب شده است. صنایع خودرو سازی و حمل و نقل نیز به دلیل رقابت بسیار تنگاتنگ، هر روز به تکنولوژی‌های جدیدتری مجهز شده و از…

متن کامل