ورق آلومینیوم ۳۱۰۵

ورق آلومی نیوم 3105ورق آلومینیوم 3105 ورق آلومینیوم 3105     ورق آلومینیوم 3105 از 98% آلومینیوم خالص تولید شده است که مقادیر جزئی عناصر آلیاژی برای بهبود خواص آن افزوده شده است. به آلیاژ آلومینیوم 3105 منگنز و منیزیم…

متن کامل