ورق آلومینیوم ۵۷۵۴

ورق آلومینیوم 5754 ورق آلومینیوم 5754 نسب به آب دریا و محیط های آلوده ی صنعتی مقاومت به خوردگی بسیار خوبی از خود نشان می دهد و قابلیت جوشکاری خوبی دارد. اگرچه استحکام آن کمتر از آلیاژ آلومینیوم 5083 است…

متن کامل