ورق آلومینیوم ۷۰۷۵

ورق آلومینیوم 7075  این آلیاژ به خاطر استحکام و چقرمگی خوبش شناخته شده است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت مقاوم ترین آلیاژ در دسترس و محبوب آلومینیوم است. نسبت استحکام به وزن بالای این ورق‌ها، آن‌ها را برای…

متن کامل