کاربرد آلومینیوم درصنایع هوا فضا وهواپیما سازی

کاربرد آلومینیوم درصنایع هوا فضا و هواپیما سازی

کاربرد آلومینیوم درصنایع هوا فضا و هواپیما سازی؛ صنعت هواپیما سازی و طراحان عرصه هوا-فضا همواره به موادی نیاز دارند که امکان تولید اسکلت های سبک وزن، با دوام و هزینه معقول را داشته باشد. علاوه بر آن در دماهای…

متن کامل