ورق آلومینیوم ۵۷۵۴

ورق آلومینیوم 5754 ورق آلومینیوم 5754 نسب به آب دریا و محیط‌های آلوده‌ی صنعتی مقاومت به خوردگی بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد و قابلیت جوشکاری خوبی دارد. اگرچه استحکام آن کمتر از آلیاژ آلومینیوم 5083 است ولی استحکام ورق…

متن کامل