ورق آلومینیوم ۳۱۰۵

ورق آلومینیوم 3105 ورق آلومینیوم 3105 از 98% آلومینیوم خالص تولید شده است که مقادیر جزئی عناصر آلیاژی برای بهبود خواص آن افزوده شده است. به آلیاژ آلومینیوم 3105 منگنز و منیزیم افزوده می شود. بنابر این مقاومت به خوردگی…

متن کامل