ورق آلومینیوم ۵۰۵۲

ورق آلومینیوم 5052 جوش پذیری بسیار بالا و شکل پذیری سرد خوبی دارد. استحکام ورق های آلومینیوم 5052 ، متوسط رو به بالا و کمی بهتر از آلومینیوم 5251 می باشد. همچنین استحکام خستگی آن ها نیز خوب ارزیابی می…

متن کامل