ورق آلومینیوم ۵۰۸۳

ورق آلومینیوم 5083 به خاطر خواص فوق العاده اش در شرایط کاری سخت شناخته شده است. ورق 5083 مقاومت به خوردگی خوبی در برابر آب دریا و محیط های شیمیایی دارد. استحکام پس از جوشکاری این ورق بسیار خوب می…

متن کامل