آلیاژ ۲۶۱۸

تاریخچه ابداع این آلیاژ مربوط به سری 2xxx طراحی شده در انجمن آلومینیوم آمریکا می باشد. در این گروه آلیاژی به دلیل عدم وجود استحکام خزشی بالا پس از تغییر شکل به وسیله اکستروژن، فورج یا نورد در آلیاژهای موجود،…

متن کامل